English 日本語
 
 
   
制造实力
技术优势
品质保证
产品资质
 
  产品资质
 
ISO 9001 Certificate ISO 14001 OHSAS 18001 EMC Certificate
LVD Certificate LED Digttal Tube LED Digttal Tube2 15W,18W,20W with cover(EMC)
15W,18W,20W with cover(LVD) EDU 7W (EMC) 8W,11W with cover(LVD) 8W,11W with cover
(EMC)
 
 
   
© Copyright 2009 Vivalux Co.,Ltd 浙ICP备05002213号 Designed By Runca.cn